Ontketen de kracht van Data: Hoe het Data Platform Promese Logistics’ reporting naar het volgende level tilde

bij Promese Logistics

Promese Logistics is een logistiek bedrijf uit Eindhoven die zowel B2B als B2C processen bediend. Daarmee genereren zij heel veel data. Promese zocht een methode om op een gestructureerde en vooral veilige manier de data uit diverse systemen en databases samen te brengen. Hiermee wilden ze de data transformeren om vervolgens, met behulp van PowerBI, zowel operationele als management rapportages te kunnen genereren. Het Data Platform van Mountain Platform bleek de uitgelezen oplossing. 

De uitdaging: Het gestructureerd samenbrengen van meerdere, grote, databronnen voor een schaalbare back-end voor Promese’s reporting

Promese maakt gebruik van Power BI dashboarding voor het verkrijgen van operationele en management inzichten. Hierbij werd data vanuit de bron ingeladen in Power BI en transformaties werden in de engine van Power BI gedaan. Aan de voorkant werkte de huidige set-up naar behoren, maar aan de achterkant betekende dit dat schalen, naar bijvoorbeeld meerdere databronnen, grotere dataset, of complexere logica, technisch lastig, of zelfs niet haalbaar, was.

Mountain Platform’s oplossing: Het extraheren van de databronnen, waaronder een AS400 machine, naar een Azure Data Platform, waar de data centraal opgeslagen en getransformeerd wordt

Mountain Platform heeft het Azure Data Platform volgens best practices geïmplementeerd, gebruik makend van tools zoals Data Lake, Data Factory en Databricks. Hier wordt data uit vier verschillende databronnen, waaronder een legacy AS400 machine, geëxtraheerd en gecentraliseerd. Mountain Platform heeft een eerste opzet gemaakt voor het standaardiseren en transformeren van de data en de medewerkers van Promese wegwijs gemaakt, zodat zij zelf verder kunnen ontwikkelen en het beheer verder zelf kunnen oppakken.

Het resultaat

Cloud data platform volgens best-practices

Automatische extractie van 4 data bronnen, waaronder een legacy AS400 machine, SQL servers en sharepoint 

Kennisoverdracht en begeleiding om zelf met het platform aan de slag te gaan 

"Na een prettige samenwerking is het project succesvol afgerond, wat ons niet was gelukt zonder de expertise van Mountain Platform. Ze hebben niet alleen het model ontworpen en geïmplementeerd, maar ze hebben ook onze medewerkers wegwijs gemaakt in Azure DataFactory, Databricks en DevOps, zodat zij nu het beheer zelf kunnen oppakken." 

Frank Herculeijns

Managing Director